زير سيستم بچ و سريال

با توجه به نوع صنعت و نیاز سازمان ها به کنترل موجودی به ویژه در شرکت های تولید و بازرگانی  بعد از خروج محصولات از انبار شرکت و حتی در داخل سازمان  می توان از امکان ردیابی کالاها با ماهیت مواد اولیه ، نیمه ساخته ، محصول ، اموال و قطعات یدکی  استفاده نمود .

بر این اساس  بعد از فعال شدن شماره بچ و یا سریال در فرم معرفی کالا و تنظیمات مربوطه در زمان راه اندازی سیستم  ثبت اسناد انبار با ویژگی سریال یا بچ به شما امکان مدیریت و اخذ گزارشات متنوع و سودمند ی را با سریال مورد نظر و یا بچ مشخص خواهد داد.

adminزير سيستم بچ و سريال