خدمات پس از فروش


سیستم خدمات پس از فروش، یكی از نرم افزارهای سیستم‌ یكپارچه کسب و کار ویرا می‌باشد كه شركت های تولید كننده و یا توزیع‌ كننده از این سیستم جهت بالا بردن كیفیت، دقت و سرعت در خدمات پس از فروش شركت و همچنین افزایش میزان رضایت مشتریان خود استفاده نمایند .

شرکت ویرا سیستم با توجه به  نوع صنعت و فرآیند های موجود در هر صنعت بطور اختصاصی اقدام به استقرار و سفارشی سازی نرم افزار خدمات پس از فروش و متناسب سازی چرخه های عملیات می نماید  در زیر بخشی از امکانات سیستم عمومی خدمات پس از فروش جهت آشنایی به شرح زیر می باشد :

 •   امكان ارتباط نرم افزار خدمات پس از فروش با نرم افزارهای مرتبط مانند انبار، فروش ، خزانه داری و حسابداری مالی.
 •  كنترل آمار و آحاد مصرف قطعات یدكی به تفكیك نوع كالا، نوع دستگاه مصرف كننده، قطعه، نمایندگی‌ها و … .
 •  پذیرش مشتری بر مبنای شماره فنی، شماره اشتراك، شماره فاكتور، شماره قرارداد، كارت گارانتی، كارت سرویس    دوره‌ای و سایر موارد.
 •   ثبت سرویس‌های انجام شده توسط نمایندگی‌های مجاز به تفکیک مشتری ، دستگاه و کارشناس مراجعه کننده
 •   امكان تجمیع و كنترل اطلاعات شعب و نمایندگی‌‌های مجاز در دفتر مركزی.
 •  كنترل و نگهداری اطلاعات قراردادهای نگهداری سالیانه دستگاه‌ها.
 •  صدور كارت سرویس دوره‌ای و كنترل آن با استفاده از تكنولوژی باركد.
 • كنترل عملكرد واحد تعمیرگاه براساس تعمیركاران، ‌قطعات مصرفی، گارانتی دستگاه، نمایندگی‌های مجاز، خریداران و نوع دستگاه به تفكیك محل انجام سرویس و ساعات انجام سرویس.
 •  كنترل هزینه‌های كارشناسی و قطعات مصرفی جهت ارائه خدمات پس از فروش بر اساس كارت گارانتی و قرارداد نگهداری سالیانه.
 •   صدور صورتحساب كالا و خدمات ارائه شده در مراكز نمایندگی و همچنین تعمیرگاه مركزی.
 •  امكان ردیابی مشتری پس از صدور فاكتور فروش و حذف عملیات تكراری در سیستم خدمات پس از فروش.
 •   نگهداری اطلاعات بازدید های اولیه در محل مشتریان.
 •  دسترسی به سوابق خدمات انجام شده به تفكیك كالا و مشتری.
 •  امكان ثبت اطلاعات به طور دسته‌ای كه بتوان همزمان كارت گارانتی را برای بیش از یك كالا ثبت نمود.
 • كنترل هوشمند وضعیت گارانتی در كلیه مراحل عملیات خدمات پس از فروش.
 •  استخراج خدمات و قطعات مصرفی یك دستگاه خاص در طول مدت گارانتی و بعد از آن بر اساس شماره سریال و باركد. (تجمیع عملیات انجام شده از طریق نمایندگی‌های مختلف در شهرستان‌های مختلف ).
 •  امكان مدیریت كامل كاربران با در نظر گرفتن جزییات محدوده دسترسی كاربران

 

adminخدمات پس از فروش