استقرار

خدمات ویرا سیستم  به عنوان تنها پل ارتباطی پایدار  با مشتریان و بستری کلیدی جهت  حفظ و ارتقاء سطح رضایتمندی سازمان مشتری می باشد، بر این اساس تلاش شده  نیروهای با تجربه و کارآمد در این بخش جهت ارائه بهترین خدمات  به کار گرفته شود  .

¤  خدمات استقرار جهت متناسب سازی فرآیندهای سازمان با نرم افزاری های خریداری شده و افزایش راندمان

¤ خدمات آموزش همزمان با استقرار جهت مشتریان جدید و باز آموزی نرم افزاری های خریداری شده توسط مشتریان قدیمی و آموزش الکترونیکی جهت مشتریان راه دور  در سراسر کشور در مرکز آموزش ویرا سیستم

¤ خدمات پشتیبانی جهت حفظ و نگهداری از راهکار های ارائه شده و استفاده بهینه از محصولات با به روز رسانی ورژن ها و ربع ابهامات کاربران  از طریق تماس تلفنی و مراجعه حضوری

¤ خدمات انتقال اطلاعات جهت  استقرار و راه اندازی سیستم های خریداری شده و عدم نگرانی مشتری از تغییر سیستم های قدیمی به نرم افزار ویرا سیستم خدمات  Data Convert در صورت امکان انجام می پذیرد .

 

۱۲/ خدمات مشاوره ای نصب و راه اندازی

باتوجه به اینکه نحوه استقرار نرم‌افزارها در هر شركت یا هرسازمان متفاوت است و از طرفی با توجه به شناخت كارشناسان شركت ویرا سیستم از نرم افزارها و تجارب پیاده سازی در صنایع مختلف توصیه استفاده از این خدمات  به سازمانها و شركتها می گردد.

چرا خدمات مشاوره در زمان نصب و راه اندازی توصیه می گردد؟

 

استفاده از این خدمات دستاوردهای زیررا به همراه خواهد داشت :

 • زمان بهره برداری نرم افزارها کاهش می یابد.
 • هزینه های بهره برداری نرم افزارها کاهش می یابد.
 • با توجه به امکانات بالقوه نرم افزارها، سیستم ها بصورت متناسب با نیازمشتری راه اندازی می گردد .
 • باعث انتقال تجارب کارشناسان شرکت ویرا سیستم که حاصل استقرار این نرم افزارها در سایت مشتریان مختلف است می شود.

این خدمات  به خصوص برای شركتها و سازمانهایی كه برای اولین مرتبه این نرم افزارها را تهیه می نمایند ، توصیه می گردد تا با استفاده از این نوع خدمات مشتری مجبور به صرف زمان زیاد از طریق آزمون و خطا نگردد .

تفاوت خدمات مشاوره در نصب و راه اندازی  و آموزش

 

شركت ویرا سیستم آموزش نرم افزارها را با بهره گیری از واحد استقرار و كارشناسان واحد پشتیبانی خود و با بهره گیری از ابزارهای آموزشی كه از طرق مختلف مانند دیسك های فشرده آموزشی و همچنین نیروی انسانی متخصص به كاربران ارائه می نماید . این نوع آموزش ها بدون در نظر گرفتن ویژگی های خاص مشتری و پارامترهای بالقوه نرم افزارها می باشد . در صورتیكه در  خدمات مشاوره ای در زمان نصب و راه اندازی به این نكته توجه می شود كه با توجه به شرایط ویژه مشتری چگونه نرم افزارها نصب و راه اندازی شوند. این خدمات با توجه به زمان توافق شده در هنگام فروش، از مشاوره در مبانی اطلاعات پایه ای و پیکربندی نرم افزارها شروع و با مشتری تداوم خواهدداشت و با بهره برداری از نرم افزارها توسط مشتری به اتمام خواهد رسید ولی همانطور كه اشاره شد در آموزش هدف نحوه استفاده از فرمها و بكارگیری از نرم افزارها در یك مدت كوتاه و مشخص آموزشی می باشد.

گام های خدمات مشاوره ای نصب و راه اندازی

 

 • تعیین مشاور پروژه برای هر مشتری

مشاور ضمن آگاهی به خصوصیات نرم افزارها و همچنین با برخورداری از دانش و تخصص های لازم جهت اجرای پروژه به مشتری معرفی می گردد . هدف مشاور ارائه خدماتی است كه بتوان در نهایت با بكارگیری منابع داخلی سازمان مشتری و ویرا سیستم ، نرم افزارها را در محل مشتری به اجرا رساند . ضرورت بكارگیری از خدمات مشاور به ویژه هنگامی احساس می‌شود كه قرار است بیش از یك نرم افزار در یك یا در چند مرحله در سازمان مشتری راه‌اندازی شود.

۲) اقدامات  اولیه مشاور

قبل از هر اقدامی  و به منظور شناخت مشاور از وضعیت موجود مشتری لازم است اقدامات زیر توسط مشاور انجام شود.

۱-۲) شناسایی وضعیت موجود سخت افزار

– آیا مشتری  شبكه كامپیوتری در حال بهره برداری دارد؟

– آیا این شبكه استاندارد و پاسخگوی نیاز مشتری می باشد؟

 

 

– آیا باید اقدامات معینی برای تهیه (خرید) یا به‌سازی Server موجود شركت انجام شود؟

– آیا تعداد كامپیوترهای مشتری با توجه به تعداد نرم افزارهایی كه قرار است راه‌اندازی شود و مكان‌ نصب سیستم‌ها و تعداد كاربران آنها كافی است؟

بدیهی است مشاور در این خصوص از نظرات تخصصی واحد فنی شركت ویرا سیستم  نیز استفاده می نماید.

۲-۲) پیش نیاز اجرای نرم افزارها

– آیا رویه روال مدون و یا مشخصی در خصوص گردش عملیات جاری مشتری در حوزه هر یك از نرم افزارها وجود دارد؟

– آیا پیش نیاز مورد نیاز برای راه‌اندازی هر یك از نرم افزارها توسط مشتری تهیه شده است؟

۳) جمع بندی و ارائه  گزارش اولیه

نتایج اولیه به دست آمده در هر یك از موارد فوق (سخت افزار و پیش نیازها)  می توانند عواملی باشند تا سرعت استقرار و پیشبرد پروژه را افزایش یا كاهش دهند . لذا گزارشی با پیشنهادات اجرایی جهت رفع كاستیهای احتمالی برای تسریع بخشیدن در استقرار نرم افزارها به مشتری ارائه می گردد .

۴)  برنامه‌ریزی برای عملیات استقرار سیستم ‌ها

 

پس از ارائه راهكارهای اجرایی جهت رفع كاستی های احتمالی توسط مشاور و تائید مشتری ، مشاور برنامه‌ریزی عملیات اجرایی را با نماینده معرفی شده مشتری آغاز می‌نماید.

مشاور به همراه نماینده مشتری ، مراحل متعدد راه‌اندازی هر نرم افزار را با توجه به امكانات مشتری تعریف و زمان‌بندی می‌كند. برای هر مرحله، ضرورت دارد مسئولان مرتبط از سوی دو طرف تعیین شوند. وظایف آموزشی، مشورتی و نظارتی در طول هر مرحله از برنامه بر عهده مسئول تعیین شده از سوی شركت ویرا سیستم و وظایف اجرایی و كاربری بر عهده مسئول تعیین شده از سوی مشتری خواهد بود .

نتیجه‌ی برنامه‌ریزی عملیات استقرار نرم افزارها ، بصورت توافق‌نامه راه‌اندازی سیستم‌ها می باشد كه توسط مشاور و نماینده مشتری به امضا خواهد رسید و به عنوان دستور العمل کلیه فعالیت‌های بعدی در اختیار تیم پروژه پیاده سازی و كاركنان مشتری قرارخواهد گرفت .

مشاور ، با هدف انجام وظایف آموزشی، مشورتی و نظارتی خویش و برای اجرای توافق‌نامه ، مراجعه‌های كارشناسان تیم خود را به سازمان مشتری تنظیم و به نماینده مشتری اعلام می نماید .

 

اهم وظایف مشاور

 • آموزش كاربری هر یك از نرم افزارها
 • مشاوره جهت انطباق فرآیند شركت با نرم افزارها
 • مشاوره در كدینگ اطلاعات پایه هر نرم افزار
 • آموزش بكارگیری فرم های مشتری متناسب با نرم افزار
 • شناسایی و در صورت امكان طراحی گزارش‌های نرم افزارها
 • مراجعه به محل مشتری و كنترل بر پیشرفت پروژه
 • ارایه گزارش پیشرفت پروژه به مشتری
 • مقایسه پیشرفت واقعی با برنامه عملیات پیاده‌سازی نرم افزارها
 • شناسایی مشكلات و موانع پیشرفت پروژه یا توقف آن
 • ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت بهبود یا اصلاح رویه و رولهای مشتری
 • بررسی وضعیت موجود مشتری از لحاظ کدینگ مالی موجود
 • بهینه سازی و ارائه پیشنهادات لازم جهت بهبود کدینگ حسابهای مالی
 • ارائه روش ثبت مناسب حسابداری برای هر فعالیت
 • برقراری بهینه ارتباط کدینگ بین زیر سیستم های مالی
 • بهینه سازی روش های فعالیت و نحوه ثبت آنها جهت سهولت انجام کار
 • بررسی و ارائه پیشنهادات لازم جهت انجام فعالیت های مالی جدید مشتری و ساختارهای جدید .

 

adminاستقرار