نرم افزار ارزیابی عملکرد

نرم افزار ارزیابی عملکرد به عنوان یکی ماژول های مدیریتی ویرا سیستم ماموریت مدیریت و پایش شاخص های اصلی ارزیابی سازمان را عهده دار می باشد و لایه خروجی این نرم افزار به مدیران سطح بالا امکان ارزیابی عملکرد سازمان را با استفاده ابزارهای مدیریتی خواهد داد.

باتوجه به اینکه هر سازمانی به بقاء و سبقت از رقبا می اندیشد ، نیاز به سیستم و نظامی که سازمان را در اجرا و پایش استراتژی های خود یاری برساند لازم و ضروری می باشد. در میان مدل های مختلف ارزیابی عملکرد و پایش استراتژی های سازمان ، BSC به دلیل انطباق بیشتر با فرهنگ سازمان های ایرانی دارای برتری نسبی می باشد .

3

  • تعریف هرکدام از عناصر مدیریت استراتژیک از قبیل چشم انداز , ماموریت , استراتژی ها , خط مشیء , اهداف و ایجاد بانک کامل شاخص ها (دربرگیرنده شاخصهای BSC و سایر شاخصهای سازمان) با مکانیزم دسترسی RBAC  و قابلیت فرمول نویسی و تست فرمول , تعریف پلکانی بهبود مستمر , مکانیزم آلارم برای مقادیر بحرانی شاخص یا آلارم عدم ثبت مقدار واقعی شاخص

4

  •  استفاده از هر کدام از روش های وزن دهی به معیارها از قبیل AHP , ANP و TOPSISمحاسبه اتوماتیک درصد تحقق شاخصها , اهداف و منظرها و نمایش در نقشه استراتژیک نمایش اتوماتیک نقشه استراتژیک هوشمند در هر کدام از سطوح هولدینگ , سازمانی , واحدی
  • امکان ثبت مقدار واقعی شاخص ها به دو روش دستی و اتوماتیک
  • برقراری ارتباط با منابع داده مختلف سازمان جهت محاسبه مقدار شاخص در روش اتوماتیک و داشبورد مدیریتی ویرا

 

adminارزيابي عملكرد سازمان (BSC)