فروش و مشتريان

فروش و مشتریان

فروش به عنوان مهمترین واحد یک سازمان تجاری نقش کلیدی  در اجرای سیاست ها و راه کارهای فروش دارد . بنابراین استفاده از ابزاری کارآمد و مرتبط با سایر واحدها و تعامل با واحد انبار، حسابداری، برنامه ریزی تولید و خدمات پس از فروش تاثیر به سزایی در گردش یکپارچه  اطلاعات و دسترسی به موجودی کالا ، مانده حساب مشتریان ، اعتبار اعطایی به مشتریان ، الویت تحویل کالا های درخواستی می تواند پیش نیاز هرگونه برنامه ریزی و اعمال سیاست گذاری  برای فروش و حتی کل سازمان باشد. بر این اساس در نرم افزار فروش ویرا تلاش گردیده تا ابزار کارآمد در اختیار مدیران و کارشناسان برای استخراج  اطلاعات مورد نیاز و اعمال سیاست های فروش قرار گیرد .

2

adminفروش و مشتريان