مزايای پياده سازی محصولات ويرا

 

مزایا ی پیاده سازی سیستم های یکپارچه ویرا

طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های یكپارچه اطلاعاتی و نرم‌افزاری، متناسب با نوع فعالیت و فرآیندهای عملیاتی جاری ، توان تشكیلاتی، نیازهای واقعی سازمان و دیدگاه های مدیران ارشد، موجب بهبود مداوم كارایی سازمان‌ها می‌شود، عدم وجود یك دیدگاه علمی و عدم توجه به تجربیات گذشته در این زمینه می‌تواند اجرای این پروژه‌ها را با شكست مواجه سازد و یا حداقل آنكه سازمان را از دستیابی به تمام اهداف تعیین شده بازدارد. در این راستا، شناخت دقیق سازمان و فعالیت‌های آن، از مهم ‌ترین مواردی است كه لازم است مد نظر قرار گیرد.

مهمترین اهداف اصلی از  پیاده سازی راهکار پیشنهادی ویرا سیستم را می توان بصورت زیر بیان نمود:

  • دستیابی به اطلاعات صحیح در زمان مناسب به منظور اجرای استراتژی های سازمان
  • ایجاد یکپارچگی در سیستم ها و جلوگیری از فرآیند های جزیره ای در سیستم های موجود
  • بهبود بهره وری عملیاتی و سازمانی در حوزه فرآیندهای مرتبط با سیستم های موجود
  • جلوگیری از دوباره کاری و تکرار در عملیات موازی
  • ثبت بموقع و کامل اطلاعات مورد نظر و دسترسی به آن در کمترین زمان ممکن
  • حذف مغایرت ها و تسهیل در تصمیم گیری
  • کاهش استفاده فیزیکی از پرونده ها و اسناد مدارک
  • کاهش خطای محاسباتی و افزایش سرعت در برخی از فرآیندها
  • سرعت دسترسی به گزارشات مالی و مدیریتی جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی

 

adminمزايای پياده سازی محصولات ويرا