ويژگی های كاربردی محصولات

ويژگي هاي كاربردي محصولات

 • كاربري ساده و آسان در كليه فرم ها و گزارشات
 • تنوع در روش های نصب از سیستم های تک كاربره تا شبکه های بسیار بزرگ
 • امکان گردآوري اطلاعات شعب و یا شرکت های پراکنده، درمرکز
 • پوشش انواع سیستم های مالی
 • پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی مستقل
 • پشتیبانی چند سال مالی در یک سیستم اطلاعاتی
 • پشتیبانی چند فعالیت مستقل درون یک سیستم مالی
 • سیستم مالی چند ارزی (Multicurrency)
 • امکان تعیین شروع و پايان دوره مالی دلخواه شمسي و میلادی
 • امكان پوشش حسابداري شعب در كليه زير سيستم ها
 • امکان تهیه گزارش های مالی فارسی و لاتين
 • امکان استفاده نرم افزارها از اطلاعات یکدیگر و اطلاعات پایه سیستم
 • مدیریت سطوح دسترسي کاربران و سال های مالی به تفكيك فرم ها و عمليات قابل اجراء
 • ارتباط کلیه سیستم ها به داشبورد مديريتي با امكان تنظيم خروجي و گزارشات دلخواه بر بستر وب
 • امكان الصاق ضمائم الکترونیکی در اکثر فرم های اصلی و مهم بدون محدودیت حجم
 • ارسال و فراخوانی اطلاعات با استفاده از قالب استاندارد XML
 • ارسال اطلاعات كليه جداول و گزارش ها با فرمت Excel، Html ، Pdf و …….
 • امکان تعریف کاربر و گروه هاي كاربري و تعیین اختیارات در سطوح مختلف سازمان
 • امکان چاپ در تمام فرم ها و گزارشات
 • امکان استفاده از آرم (نشان) شركت و یا هر فایل تصویری دیگر در گزارشات چاپی
 • گزارش رخداد هاي سيستمي به تفكيك كاربر، زير سيستم و تاريخ مورد نظر
 • امكان اخذ پشتيبان از بانك اطلاعاتي و بازيابي اطلاعات بطور تنظیم اتوماتیک یا دستی
adminويژگی های كاربردی محصولات