مشخصات فنی محصولات

مشخصات فنی محصولات

  • بهره گیری از معماری ۴ لایه در طراحی و توسعه سیستم ها
  • استفاده از بانك اطلاعاتی SQLServer2014 به عنوان مدیریت پایگاه داده
  • قابل اجرا در سیستم های عامل Windows 10 – 32Bit / 64Bit  ، Windows 7- 32Bit / 64Bit
  • استفاده از محیط.net و زبان برنامه نویسی C#
  • استفاده از متدولوژی شی گرا و پروسه توسعه RUP
  • استفاده از Fast Report.Net جهت فرم ساز و گزارش ساز
  • استفاده از تکنولوژی های نوین جهت کاربری سیستم ها تحت Web

 

adminمشخصات فنی محصولات