ارزش های سازمانی و افق ويرا

ارزش های سازمانی

  • اعتقاد ما بر این است که مشتری شریک تجاری ماست و موفقیت ما در گرو رضایت مشتریان از خدمات و محصولات شرکت می باشد.
  • اعتقاد ما بر این است که رفتار ما و مجموعه کارکنان شرکت در برخورد با مشتری ، باید سبب رضایتمندی، ایجاد حس آرامش و اطمینان در مشتری گردد.
  • اعتقاد ما بر این است که امانت داری و نگهداشت اسرار کاری و اطلاعات مشتریان شرکت بزرگترین دلیل ادامه همکاری ما با آنهاست.
  • اعتقاد ما بر این است که باید برای مشتری و وقت، سرمایه و نیروهای آنها ارزش قائل بود تا وجود ما در کنار آنها سبب کمک به حرکت رو به رشد آنها گردد.
  • اعتقاد ما بر این است که صداقت کلید امتداد موفقیت می باشد. با راستگوئی و پایبندی به فرهنگ پاسخگوئی همواره در تلاش برای آسایش مشتری و کارکنان مجموعه میباشیم.
  • اعتقاد ما بر این است که کارکنان مجموعه سرمایه های اصلی شرکت میباشند. بنابراین تمام تلاش ما، آسایش و آرامش فکری ، مادی و معنوی آنهاست.
  • اعتقاد ما بر این است که اگر حضور ما و خدمات ما سبب کمک به اقتصاد جامعه، آسایش مردم، گسترش تکنولوژی موجود و بهبود اوضاع مشتری نگردد. دیگر نخواهیم بود.
  • اعتقاد ما بر این است که رعایت اصول اخلاقی، صفات معنوی، نظم وترتیب، وقت شناسی، آراستگی، مهرورزی و رعایت انصاف و عدالت سرلوحه همیشگی کارماست.
  • اعتقاد ما بر این است که پیشنهادات، انتقادات ونظرات مشتریان و کارکنان شرکت سبب افزایش کیفیت خدمات و محصولات ما به آنهاست.
  • اعتقاد ما بر این است که خدمات و محصولات ما در جهت توسعه جامعه و کمک به محیط زیست جامعه و حفظ منابع ملی میباشد.

افق های  ویرا

چشم انداز آتی گروه نرم افزاری ویرا  در دو محور توسعه زیر ساخت سازمان الکترونیک (پشتیبانی از توزیع شدگی سازمان ، پشتیبانی از فرآیندهای جدید سازمانی در حوزه مدیریت استراتژیک و هوش سازمانی و انطباق پذیری محصولات و …) و توسعه زیرسیستم های جدید و استفاده از تکنولوژی های نوین نرم افزاری پیش بینی شده است.

 

adminارزش های سازمانی و افق ويرا